Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram


Kdo jsme

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram byl založen na ustavující Valné hromadě, dne 23. září 2015 na základě Smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. V současné době jsou členskými obcemi Bohostice, Dolní Hbity, Drásov, Dubno, Hvožďany, Láz, Obecnice, Obory, Pečice, Příbram, Radětice, Sedlice, Vrančice, Vranovice, Drahlín, Dubenec, Háje, Hudčice, Chraštice, Kotenčice, Lešetice, Lhota u Příbramě, Milín, Suchodol, Trhové Dušníky a Vysoká u Příbramě, v celkovém počtu 26 obcí, cca 45.000 obyvatel.

Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci v oblasti odpadového hospodářství, školství, rozvoje cestovního ruchu atd.

Od roku 2017 svazek provozuje Centrum společných služeb, administrativní podporu obcím a v roce 2018 svou činnost rozšířil v rámci členského příspěvku o činnost Pověřence pro ochranu osobních údajů atd. členským obcím. Zároveň tuto činnost vykonává pro jejich školská zařízení.

Svazek se zabývá také zajištěním vzdělávacích seminářů a školení pro představitele obcí, zastupitele a zaměstnance obecních úřadů.

Svazek je od roku 2020 členem Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje, z. s.

Kontakty

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram
Bc. Jiří Kužel
Telefon 604 216 781
Telefon 604 216 781
Web www.dsopribram.cz

Provozní doba:
Provozní doba Po telefonickém kontaktu.

Kde jsme:
KOSTKY Pb, a.s.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

Galerie