Okresní fotbalový svaz Příbram

Okresní fotbalový svaz Příbram


Kdo jsme

Účelem Svazu je organizování fotbalu ve spolupráci s Asociací a případně též ve spolupráci s jejími ostatními pobočnými spolky a s Ligovou fotbalovou asociací.

- pečuje o komplexní rozvoj a propagaci fotbalu v obvodu okresu
- podporuje fotbal na území Okresu, se zvláštním zaměřením na rozvoj fotbalu mládeže s cílem vést ji k pozitivním občanským postojům a zásadám, ke zdravému způsobu života, jakož i s cílem zabránit, aby se stávala závislá na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách

Kontakty

Okresní fotbalový svaz Příbram
Jan Hadraba
Email ofspribram@fotbal.cz
Telefon 737 336 665
Web www.fotbal.cz
Instagram ofspribram

Provozní doba:
Provozní doba Po telefonickém kontaktu.

Kde jsme:
KOSTKY Pb, a.s.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

Galerie